Vår huvudsakliga verksamhetside är att äga fastigheter och hyra ut dem till konkurrenskraftiga priser som bostads-, kontor-, affärs- och industriutrymmen.